TOUR RỪNG ĐÀO CÔN MINH – NGUYÊN DƯƠNG – LA BÌNH (5N4Đ)

NGUYÊN DƯƠNG – LA BÌNH – CÔN MINH Hà Khẩu – Cao Nguyên Nguyên Dương – Rừng đá Thạch Lâm – La Bình – Côn Minh  Thời gian: 5 ngày 4 đêm Phương tiện : Ô tô Vân Nam – một tỉnh rất nhiều những thắng cảnh làm say mê lòng người. Hôm nay bạn hãy … Đọc tiếp TOUR RỪNG ĐÀO CÔN MINH – NGUYÊN DƯƠNG – LA BÌNH (5N4Đ)